ชีววิทยา นิเวศวิทยาและความสำคัญทางด้านระบาดวิทยาของยุงและแมลงวันคอกสัตว์ในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Seasonality and daily flight activity of stable flies (Diptera:Muscidae) on dairy farms in Saraburi Province, Thailand", Parasite, ปีที่ 20, ฉบับที่ 17, เมษายน - พฤษภาคม 2013, หน้า 1-7
Publish Year International Conference 2
2012 inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Seasonality and daily flight activity of Stomoxys calcitrans (Diptera: Muscidae) on dairy farms in Saraburi province, Thailand", The American Mosquito Control Association (AMCA), 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2012, Austin เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2011 inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bioassays for Monitoring Resistance to pyrethroid insecticides in Aedes aegypti in Thailand", การประชุม AMCA ประเทศอเมริกา, 22 - 23 มีนาคม 2011, ลอสแองเจลลิส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา