เทคโนโลยีถ่านชีวภาพ: วิธีแก้ปัญหาโลกร้อน ดิน และความยากจนในภาคเกษตรกรรม

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, "ถ่านชีวภาพ:คำตอบสำหรับแก้ปัญหาโลกร้อน ดิน และความยากจน", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand Research Expo 2009), 28 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย