ต่างผู้เขียนในวัฒนธรรมที่เหมือน ผู้เขียนที่เป็นนักศึกษา กับ ผู้เขียนที่ไม่ใช่นักศึกษา

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.บุษบา ต้นทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Persistent Difficulties of EFL Learners in a Process-Product Based Writing Instruction: Exploring for the Future", Symposium on Second Langauge Writing: The Future of Second Langauge Writing, Arizona State University, Tempe, AZ, 5 - 7 พฤศจิกายน 2009, Tempe แอริโซนา สหรัฐอเมริกา