การตรวจสอบยีนที่กำหนดการสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat ในเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์ L. interrogans