การศึกษาผลของกระบวนการทางอาหารต่อความเป็นสารก่อภูมิแพ้ในกุ้งแชบ๊วยโดยเทคนิคทางโปรตีโอมิกส์

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuparada Khanaruksombat, ex Chantragan Srisomsap, exDaranee Chokchaichamnankit, exPhaibul Punyarit, "Identification of a novel allergen from muscle and various organs in banana shrimp (Fenneropenaeus merguiensis)", Annals of Allergy, Asthma & Immunology, ปีที่ 2014, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2014
Publish Year International Conference 3
2015 inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuparada Khanaruksombat, exDaranee Chokchaichamnankit, exChantragan Srisomsap, exPhaibul Punyarit, exAcacia AlcivarWarren, exAlexandra Bowen, exAmber Williams, exJacqueline Presedo, "Novel Shrimp Allergens: Species- and Tissue-Specificity, High Sequence Variation, and Potential Association with Exposure to Endocrine Disrupting Chemicals (EDCs)", Aquaculture America 2015 New Orleans, Louisiana, 21 กุมภาพันธ์ 2015, New Orleans ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
2015 inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuparada Khanaruksombat, exChutima Srinroch, exChantragan Srisomsap, exDaranee Chokchaichamnankit, exPhaibul Punyarit, exAcacia AlcivarWarren, "Ten Novel Allergens Identified in Muscle and Ovary of Banana Shrimp, Fenneropenaeus merguiensis From Thailand, Online. In: Meeting Abstract of World Aquaculture 2015. May 26-30, 2015. Jeju, Korea.", World Aquaculture 2015, 26 - 30 พฤษภาคม 2015, เจจู สาธารณรัฐเกาหลี
2011 exศุภี คณารักษ์สมบัติ, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identification of IgE-Binding Protein From Various Organs of Banana Shrimp (Fenneropenaeus merguiensis)", 2012 ISSAAS International Symposium and Congress "Pushing Agrilculture to Achieve the Millenium Development Goals", 13 - 16 พฤศจิกายน 2011, Legazpi สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Publish Year National Conference 1
2012 exศุภี คณารักสมบัติ, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตอบสนองของแอนติบอดี IgE ต่อโปรตีนสกัดจากกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis)", Natural Resources : Combating Environmental Crisis in the Tropics การประชุมสัมมนา "ทรัพยากรธรรมชาติ : ฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมในเขตร้อน", 26 - 27 เมษายน 2012, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย