การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อจำแนกการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกและการได้รับวัคซีน