การวิเคราะห์กรดอินทรีย์ในน้ำฝน โดย Ion Chromatograhy

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "Ion chromatographic analysis of monocarboxylic and dicarboxylic acids in rainwater at Si Racha, Thailand compared with Ogasawara Island and Tokyo, Japan", EANET Science Bulletin, ปีที่ 2, ฉบับที่ January 20, มกราคม 2011, หน้า 23-40
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, exMr. Hirokazu Taniguchi, exMr. Keichi Sato, "Ion Chromatographic determonation of monocarboxylic and dicarboxylic acids in rainwater at Si Racha, Thailand compared with Ogasawara Island and Tokyo, Japan", Acid Rain 2011 The 8th International Conference on Acid Deposition, 14 - 18 มิถุนายน 2011, ปักกิ่ง อื่นๆ สาธารณรัฐประชาชนจีน