การเก็บและวิเคราะห์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออก

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, exนางสาวศันสนีย์ สิริลักษณ์, "การวิเคราะห์สารปนเปื้อนทางเคมีและชีวภาพของน้ำประปา ภายในอาคารมหิดลอดุลยเดช โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา", การประชุมวิชาการครั้งที่ 48 "ฟื้นเศรษฐกิจชาติ เกษตรศาสตร์กู้วิกฤต พิชิตโลกร้อน", 4 กุมภาพันธ์ 2010, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย