บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมโปรตีนจากเนื้อปลาและสาหร่ายสไปรูริน่า