การพัฒนาการผลิตแผ่นพาร์ติเคิลบอร์ดจากฟางข้าวและเศษยางรถยนต์