ปรสิตและพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อที่เกิดจากปรสิตในปลาสวายและปลาทับทิม