อิทธิพลของการยิงด้วยเม็ดโลหะที่ผิวต่อพลังงานกระตุ้นของกระบวนการบอไรดิ้ง

Publish Year International Journal 1
2014 exYossapong Boonplook, inดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์, "Prediction of Boride Thickness on Tool Steels AISI D2 and AISI H13 Using Boriding Kinetics", Advanced Materials Research, ปีที่ 931 - 932, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2014, หน้า 296-300