การพัฒนาเครื่องสกัดไกลโคไซด์จากบัวบกในระดับอุตสาหกรรมด้วยการจับก้อนด้วยไฟฟ้า

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Application of Electrocoagulation for the Isolation of Natural Products", The 4th JKT International Student Seminar, University of Seoul, 5 - 9 กรกฎาคม 2009, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี