การทดสอบความชอบแบบคู่: ความสัมพันธ์ระหว่าง ความชอบในตัวสินค้า, แนวโน้มการซื้อสินค้า และ การนำสินค้าที่ได้รับแจกกลับบ้าน

Publish Year International Journal 2
2011 inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exO'Mahony, M., "'Liking', 'Buying', 'Choosing' and 'Take Away' preference tests for varying degrees of hedonic disparity", Food Quality and Preference, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 60-65
2010 inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exO'Mahony, M., "Paired preference tests: 'Liking', 'Buying' and 'Take Away' preferences", Food Quality and Preference, ปีที่ 21, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2010, หน้า 925-929
Publish Year International Conference 2
2009 inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMichael O'Mahony, "PREFERENCE TESTS AND CHOICE BEHAVIOR: DO THEY AGREE?", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMicahel O'Mahony, "Paired preference tests: Do consumers take away what they say they prefer?", 8th Pangborn Sensory Science Symposium, 26 - 30 กรกฎาคม 2009, Florence สาธารณรัฐอิตาลี