ความอ่อนแอต่ออุณหภูมิของจุลินทรีย์กลุ่ม halotrophic bacteria จากผลิตภัณฑ์ปูเค็ม (Neoepisesarma mederi, H. Milne Edwards 1853)