โครงการนำร่องเพื่อการผลิตปูม้านิ่มเชิงพาณิชย์โดยผู้ประกอบการมีส่วนร่วม