การโคลนและการศึกษาหน้าที่ของ novel C-type lection ในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon

Publish Year National Conference 1
2011 inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษายีน C-type lectin ในกุ้งกุลาดำ", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 11, 19 - 21 ตุลาคม 2011, เพชรบุรี ประเทศไทย