การผลิตหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์เชื้อราเพื่อการกำจัดเพลี้ยไฟกล้วยไม้

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, "modern microbial insecticide and biotech crop for better fiture of pest control program", International Conference on Biopesticide 6(ICOB6) In Cerebration of His Majestry the King's 84th Birthday, 12 - 16 ธันวาคม 2011, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2012 exฐิติมา ทองทับ, exศุภรัตน์ จินดาพลรัฐ, exสุดารัตน์ สิริปรัชญาภิคุปต์, inดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, "การผลิตหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์เชื้อราแบบผงแห้งในเชิงพาณิชย์", การประชุมวิชาการอารักชาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 The 10th National Plant Protection Conference " การอารักขาพืชไทยในสภาวะโลกร้อน", 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย