การปฏิสนธิภายในและภายนอกร่างกายของน้ำเชื้อช้างแช่แข็งหลังการอุ่นละลาย

Publish Year International Journal 2
2010 exSivilaikul, S., exJitprom, A., exKularb, A., exKornkaewrut, K., exSuthanmaphinuth, P., exMahasawangkul, S., exSaikhun, K., exWajjwalku, W., inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Relationship between seminal and serum calcium concentration with semen quality in the Asian elephant (Elephas maximus)", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2010, หน้า 251-255
2008 exSaikhun, J, exSriussadaporn, S, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, exKitiyanant, Y, "Nuclear maturation and development of IVM/IVF canine embryos in synthetic oviductal fluid or in co-culture with buffalo rat liver cells", THERIOGENOLOGY, ปีที่ 69, ฉบับที่ 9, มิถุนายน 2008, หน้า 1104-1110
Publish Year National Journal 1
2010 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exกุลณสรรค์ สายขุน, exน.สพ.สิทธิเดช มหาสาวังกุล, exน.สพ.วรุฒ วงศ์กาฬสินธ์, "การประเมินคุณภาพน้ำเชื้อช้างหลังการอุ่นละลาย: ผลของช่วงเวลาต่อเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ความมีชีวิตและความสมบูรณ์ของอะโครโซม", Kasetsart Veterinarians Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, มกราคม 2010, หน้า 80-89
Publish Year International Conference 1
2006 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Potential Factors Affecting Asian Elepthant Semen Quality in Thailand", 2006 Internation Elrphant Concervation and Research Symposium, 21 - 22 ตุลาคม 2006, ราชอาณาจักรเดนมาร์ก