การใช้อินฟราเรดราดิโอเมตรีในการควบคุมความหนาของฟิล์มเคลือบ

Publish Year International Journal 2
2010 inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Modulated IR radiometry as a tool for the thickness control of coatings", Journal of Physics: Conference Series , ปีที่ 2010, ฉบับที่ 214, มิถุนายน 2010
2010 exKijamnajsuk, P, exGiuliani, F, exChirtoc, M., exGibkes, J., inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBein, B.K, exPelzl, J, "Interface resistance in copper coated carbon determined by frequency dependent photothermal radiometry", Journal of Physics: Conference Series , ปีที่ 2010, ฉบับที่ 214, มิถุนายน 2010
Publish Year International Conference 4
2013 inนายภุชงค์ กิจอำนาจสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exM. Chirtoc, exN. Horny, exJ. Pelzl, exD. Sch?fer, exC. Eisenmenger-Sittner, "CORRELATION BETWEEN THERMAL INTERFACE RESISTANCE AND MECHANICAL ADHESION STRENGTH IN COPPER-CARBON LAYERS", 17th International Conference on Photoacoustic and Photothermal Phenomena, 20 - 24 ตุลาคม 2013, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2009 inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exF. Vaz, exR. T. Faria Jr., exA. C. Fernandes, exP. Kijamnajsuk, exJ. Gibkes, exB. K. Bein, exF. Macedo, "Modulated IR Radiometry as a Tool for the Thickness Control of Coatings", 15th International Conference on Photoacoustic and Photothermal Phenomena, 19 - 23 กรกฎาคม 2009, Leuven ราชอาณาจักรเบลเยียม
2009 inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exP. Kijamnajsuk, exF. Giuliani, exM. Chirtoc, exN. Horny, exJ. Gibkes, exB. K. Bein, exJ. Pelzl, "Interface resistance in copper coated carbon determined by frequency dependent photothermal radiometry", 15th International Conference on Photoacoustic and Photothermal Phenomena, 19 - 23 กรกฎาคม 2009, Leuven ราชอาณาจักรเบลเยียม
2009 inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exP. Kijamnajsuk, exJ. Pelzl, exF. Giuliani, exM. Chirtoc, exN. Horny, exJ. Gibkes, exB. K. Bein, "Thermal characterization of Cu-coated carbon by photothermal measurements", European Congress and Exhitition on Advanced Materials and Processes (EUROMAT 2009), 7 - 10 กันยายน 2009, Glasgow สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ