การประเมินคุณภาพภายในผลสาลี่อย่างไม่ทำลาย

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exSUREEPORN NARONGWONGWATTANA, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, exWORAPA SEEHALAK, "Rapid and Nondestructive Detection of Watercore and Sugar Content in Asian Pear by Near Infrared Spectroscopy for Commercial Trade", Journal of Innovative Optical Health Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - กันยายน 2014, หน้า 1350073-1-1350073-7
Publish Year National Conference 2
2009 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exเขมณัฏฐ์ พุกพูล, exวิระพงศ์ ชูนุ้ย, exสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินคุณภาพภายในของผลสาลี่อย่างไม่ทำลาย", การประชุมวิชาการโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 1(IRPUSCON-01), 27 - 29 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, exสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, exเขมณัฏฐ์ พุกพูล, exวิระพงศ์ ชูนุ้ย, "การตรวจสอบความผิดปกติไส้ฉ่ำน้ำอย่างไม่ทำลายในผลสาลี่", การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 19 - 20 สิงหาคม 2009