ผลของโรงเรือนพลาสติกสีและตาข่ายไนลอนต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ