ประเมินความเสียหายของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กภาคสนามและการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกใช้งานจริง

Publish Year International Conference 2
2009 inดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์, รองศาสตราจารย์, "Development of Simple Span Bridge to Increase Load-Carrying Capacity by Modification to be Continuity", The 6th Regional Symposium on Infrastructure DevelopmentThe 6th Regional Symposium on Infrastructure Development in Civil Engineering" (RSID 6), 12 - 13 มกราคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์, รองศาสตราจารย์, exW. Lawanwisut, exD. Novak, "Study on Reinforced Concrete Slab Bridges Strengthening by Modification to be Continuity ", The 6th Regional Symposium on Infrastructure DevelopmentThe 6th Regional Symposium on Infrastructure Development in Civil Engineering" (RSID 6), 12 - 13 มกราคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2011 inดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์, รองศาสตราจารย์, exผศ. ประเสริฐ ศิรินรานันต์, exดร. วิมล ลาวัณย์วิสุทธิ์, "การตรวจประเมินพินิจของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและกรณีศึกษา", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์, รองศาสตราจารย์, exผศ. ประเสริฐ ศิรินรานันต์, exดร. วิมล ลาวัณย์วิสุทธิ์, "การประเมินกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและกรณีศึกษา", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย