การผลิตและประยุกต์สารสกัดจากรำสกัดไขมันทางการค้าเพื่อใช้ในการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในผลไม้

Publish Year International Conference 1
2014 exKunwadee Kaewka, exKamoltip Portongkum, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Effect of commercially defatted rice bran extract powder and its combination with anti-browning agents on browning of potato puree", Proceeding of the 16th Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2010 exกมลทิพย์ เปาะทองคำ, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "การผลิตและประยุกต์สารสกัดจากรำสกัดไขมันทางการค้าเพื่อใช้ในการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในผลไม้", การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่4 (TRF-MAG Congress lV), 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2010
2010 ex กมลทิพย์ เปาะทองคำ, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Preparation of Commercial Defatted Rice Bran Extract as Liquid and Powder Forms and Their Inhibitory Effects on Enzymatic Browning in Banana Slices.", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ (Grad Research) ครั้งที่ 11, 12 กุมภาพันธ์ 2010