การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของชุมชนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: ผลกระทบจากการตัดโครงข่ายถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร

Publish Year International Journal 2
2007 inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Ross King, "Memory or Nostalgia: the Imagining of Everyday Bangkok", Sojourn (Journal of Social Issues in Southeast Asia), The Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore., ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, เมษายน 2007, หน้า 57-82
2006 inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The regeneration of ban suan rim khlong: steps towards sustainability for Thai communities", Traditional Dwellings and Settlements, Working Paper Series, International Association for the Study of Traditional Environments (IASTE), ปีที่ 192, ธันวาคม 2006, หน้า 1177-1198
Publish Year National Journal 1
2005 inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Transforming 'unbounded' nature: the evolution of a Thai cultural landscape", Raneang: journal of the Faculty of Architecture, ปีที่ 4, ฉบับที่ 10th anniv, มกราคม 2005, หน้า 204-215
Publish Year International Conference 2
2013 inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai conceptualizations of space, place, landscape and community", Multicultural Landscapes International Conference, 10 - 11 ตุลาคม 2013, Kassel สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2010 inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reading the (Un)sustainable Development of Bangkok: Lessons Learnt from the Construction of Nakhon Inn Road", mAAN*Y Singapore Conference 2010 "Empowering Modern Asain City Makers", 1 - 4 สิงหาคม 2010, สาธารณรัฐสิงคโปร์