อัลกอริทึมที่รับประกันคุณภาพคำตอบ สำหรับปัญหาการหาค่าที่ดีที่สุดเชิงการจัด การคำนวณเชิงออนไลน์ และการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKijsirikul, B, "Short proofs for online multiclass prediction on graphs", INFORMATION PROCESSING LETTERS, ปีที่ 110, ฉบับที่ 8-9, เมษายน 2010, หน้า 309-311