การศึกษาอิทธิพลของการจัดการน้ำต่อการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวโดยแบบจำลอง revised DNDC

Publish Year International Journal 2
2011 inดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์, "Sustainable water management for irrigated rice production", Sustainable Agriculture Development: Recent Approaches in Resources Management and Production Boosting, , ปีที่ -, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 147-156
2009 inดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์, exTamon Fumoto, exKazuyuki Yagi, "Validation of revised DNDC model for methane emissions from irrigated rice fields in Thailand and sensitivity analysis of key factors", Journal of Geophysical Research, ปีที่ 114, มิถุนายน 2009
Publish Year National Journal 1
2015 inดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์, exTamon Fumoto, exKazuyuki Yagi, "Modeling methane emissions and rice yield under various water management", Nakhon Phanom University Journal; Science & Technology , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 7-17
Publish Year International Conference 3
2009 inดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์, "A Process-based Model for Methane Emission from Flooded Rice Production", 3rd International Conference on Asian Simulation and Modeling 2009, 22 - 23 มกราคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์, "Sustainable water management for irrigated rice production", International Conference "The Integration of Sustainable Agriculture, Rural Development, and Ecosystems in the Context of Climate Change, the Energy Crisis and Food Insecurity", 12 พฤศจิกายน 2009, Agadir ราชอาณาจักรโมร็อกโก
2008 inดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์, "Effects of water management on methane emissions from rice fields by the revised DNDC model", Global Conference on Global Warming 2008, 6 - 10 กรกฎาคม 2008, อิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี