การใช้ชุดทดสอบสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ในอาหาร-การวัดความเข้าใจของกลุ่มผู้บริโภคไทยในด้านอาหารก่อให้เกิดการแพ้

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Consumer Awarness of Food Allergy in Thailand", IFRPD 40th Anniversary Seminar: Food Allergen Symposium, 9 กันยายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย