การจัดตารางเวลาการตัดแบ่งรูปแบบชิ้นงานสี่เหลี่ยมมุมฉากบนเครื่องจักรแบบขนาน ให้มีเวลาแล้วเสร็จน้อยสุด

Publish Year National Conference 1
2013 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exศุภชัย ปทุมนากุล, "การจัดตารางการตัดแผ่นวัสดุสองมิติบนเครื่องจักรแบบขนาน", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13, 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย