การตอบสนองการดูดเลือดของยุงและรูปแบบการเข้าออกในการล่าเหยื่อของยุงลายบ้านและยุงก้นปล่องมินิมัสต่อสารที่ใช้ในการควบคุม

Publish Year International Journal 1
2008 exThanispong, K., exSathantriphop, S., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Insecticide resistance of Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus in Thailand", Journal of Pesticide Science, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2008, หน้า 351-356