การจัดวางผังโรงงานสำหรับกระบวนการผลิตแบบงานสั่งทำ : กรณีศึกษาโรงงานเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

Publish Year International Conference 1
2016 exPattanapong Praykaw, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exSupachai Pathumnakul, "TABU SEARCH HEURISTIC FOR FACILITY LAYOUT PROBLEM WITH ASILE STRUCTURE DESIGN", 4th IIAE International Conference on Industrial Application Engineering 2016, 26 มีนาคม - 30 สิงหาคม 2016, Beppu ญี่ปุ่น