การพัฒนาเมนูอาหารจากไข่ไก่เพื่อสุขภาพ

  • สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่

  • โครงการเดี่ยว

  • 2551

  • inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

  • inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, "“มหัศจรรย์ไข่ไก่ .... คุณค่าที่ไม่ควรมองข้าม” วารสาร (1): 28-38", อาหาร , ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 28-38
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "NUTRITIONAL EVALUATION OF HEALTHY EGG RECIPES USING COMPUTERIZED DATABASE AND LABORATORY ANALYSIS", The 5th Asian Congress of Dietetics , 10 - 12 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย