โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่น 9 (เพิ่มเติม): อิทธิพลของอันตรกิริยาระหว่างสารประกอบไอโซฟลาโวนส์กับเปบไทด์นมต่อคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและแคลเซียมเปบไทด์ที่ละลายได้

Publish Year International Journal 4
2013 exPattorn, S., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of coagulants on antioxidant capacity of milk protein curds and their tryptic hydrolysates", Journal of Food Biochemistry, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013, หน้า 203-211
2012 exPattorn, S., exHorimoto, Y., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exYada, R.Y., "Influence of aggregation on the antioxidative capacity of milk peptides", International Dairy Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2012, หน้า 3-9
2011 exSupanida Pattorn, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of Recovery Methods on the Characteristics of Antioxidative Milk Peptides", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 335-345
2011 exFafaungwithayakul, N., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of Soy Soluble Polysaccharide on the Stability of Soy-Stabilised Emulsions During In Vitro Protein Digestion", Food Biophysics, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน 2011, หน้า 407-415
Publish Year International Conference 2
2009 exสุภณิดา พัฒธร (นิสิตปริญญาเอก), exYasumi Horimoto, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exRickey Yada, "Mechanism of Aggregation and Antioxidant Capacity of Hydrophilic Tryptic-Hydrolysed Milk Peptides", Advanced Foods & Materials Network 5th Annual Scientific Conference, 15 มิถุนายน 2009, แคนาดา
2008 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสุภณิดา พัฒธร, "Particle size and antioxidant capacity of tryptic-hydrolysed milk peptides. ", 9th International Hydrocolloids Conference, 15 - 19 มิถุนายน 2008, สาธารณรัฐสิงคโปร์