การใช้พอลีแซคคาไรค์จากกระเจี๊ยบเขียวเพื่อเป็นสารชะลอการเปลี่ยนแปลงผลึกน้ำแข็งและปรับปรุงคุณภาพอาหารแช่แข็ง

Publish Year International Conference 1
2010 exPilapa Yuennan, exCarlos Mendez-Velasco , inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDouglas Goff, "Effect of Okra polysaccharide on ice recrystallization in ice cream", 11th International Symposium on the Properties of Water, 5 - 9 กันยายน 2010, Queretaro สหรัฐเม็กซิโก
Publish Year National Conference 1
2011 exพิชญา เตชะภัทรกุล, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้กระเจี๊ยบเขียวผงและโพลีแซคคาไรด์จากกระเจี๊ยบเขียวต่อคุณภาพของไอศกรีมลดไขมัน", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยรังสิต , 26 พฤษภาคม - 7 ตุลาคม 2011, ปทุมธานี ประเทศไทย