ผลของชนิดท่อนพันธุ์และวัสดุคลุมแปลงปลูกต่อผลผลิตและปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ของขมิ้นชัน