อีเอ็กซ์แซม:ระบบข้อสอบออนไลน์

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2551

  • inนายทีปกร ศิริวรรณ, อาจารย์

  • inนายทีปกร ศิริวรรณ, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี