คุณสมบัติเชิงสุขภาพของผักพื้นบ้านไทย

Publish Year National Journal 1
2013 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "คุณค่าอนันต์อันมาจากกล้วย", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 58, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2013, หน้า 14-23
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, exKazuhiko Nakahara, "Change of antioxidant capacity and phenolic composition in Ocimum herbs after various cooking methods", 4 th International Conference on Polyphenols and Health (ICPH2009), 7 - 11 ธันวาคม 2009, Harrogate, Yorkshire สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ