การตรวจสอบเครื่องปรุงรสฉายรังสีเชิงปริมาณด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนต์