การไม่อิสระแบบพิสัยระยะยาวของข้อมูลอนุกรมเวลาทางการเงิน

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.ฉัตรชัย เปสี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การไม่อิสระแบบพิสัยระยะยาวของข้อมูลอนุกรมเวลาทางการเงิน", International Conference on Computational Mathematics 2008, 29 - 31 ตุลาคม 2008, Venice สาธารณรัฐอิตาลี