การพัฒนาระบบฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาสำหรับการควบคุมไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซลเชื้อเพลิงร่วม: การศึกษาโดยใช้แบบจำลอง

Publish Year National Journal 1
2010 exAnirut Noipeng, exWacharin Juntsuwan, exNapumee Waitayapat, inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Applying Raw Fuel Injection Technique for Reducing Methane in Diesel Dual Fuel Engine Aftertreatment", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 59-74
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Development of a New Catalytic Converter System for Diesel Dual Fuel (DDF) Engine Emission Controls under Light Load Conditions: Simulation Study", SAE 2009 International Powertrains, Fuels & Lubricants Meeting, 17 มิถุนายน 2009, Florence สาธารณรัฐอิตาลี