การทดสอบการเกิดโรคของเชื้อ Colletotrichum ในพริกสายพันธุ์ต่างๆ

Publish Year International Journal 3
2019 exDilani D. de Silva, exJohannes Z. Groenewald, exPedro W. Crous, exPeter K. Ades, exAndi Nasruddin, inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, exPaul W. J. Taylor, "Identification, prevalence and pathogenicity of Colletotrichum species causing anthracnose of Capsicum annuum in Asia", IMA Fungus, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019
2011 exTaylor, PW, inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, "Anthracnose disease of Capsicum spp.", PHYTOPATHOLOGY, ปีที่ 101, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2011, หน้า S175-S176
2010 inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, exMontri, P, exSupakaew, T, exTaylor, PWJ, "Differential Reactions on Mature Green and Ripe Chili Fruit Infected by Three Colletotrichum spp.", PLANT DISEASE, ปีที่ 94, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2010, หน้า 306-310
Publish Year International Conference 3
2018 inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, exPaul W.J. Taylor, "Chili anthracnose: Colletotrichum species identified in Asia", The 15th Solanaceae Conference: Applied Genomics, Accelerated Breeding, Gene Targeting, 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 exTaylor, P.W.J., inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, "Unraveling the anthracnose disease complex of chili pepper – species, subspecies, pathotypes", Asian Mycology Conference 2009, 15 - 19 พฤศจิกายน 2009, ไต้หวัน
2009 exPaul W.J. Taylor, inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, exPaweena Montri, exPitchayapa Mahasuk, exNoppon Khumpeng, exThunyawan Supakaew, exAdelene Auyong, exNalika Ranathunge, exRebecca Ford, "Anthracnose disease of chili pepper - genetic diversity, pathogenicity and breeding for resistance", The Australasian Plant Pathology Society Conference, New Castle, Australia., 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2009, New Castle เครือรัฐออสเตรเลีย