การใช้เทคนิคทางด้านความเข้มแสง ในการลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในหน่อไม้ฝรั่งสดเพื่อการส่งออก

Publish Year International Journal 2
2012 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, รองศาสตราจารย์, exดร.อินทิรา ลิจันทร์พร, exน.ส.ธนิตยา พุทธมี, exรศ.ดร.ศิริชัย กัลยานรัตน์, "Quality and microbiological changes of asparagus spear packaged in polyvinylchloride film and treated with ultraviolet-C", Acta Horticulturae, ปีที่ 943, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 235-240
2010 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, รองศาสตราจารย์, exLichanporn, I., exPuthmee, T., exKanlayanarat, S., "Effect of ultraviolet-C irradiation on quality and natural microflora of asparagus spears", Acta Horticulturae, ปีที่ 875, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2010, หน้า 257-262
Publish Year International Conference 2
2010 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, รองศาสตราจารย์, exดร.อินทิรา ลิจันทร์พร, exนางสาวธนิตยา บุญมี, exรศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์, "Quality and Microbiological Changes of Asparagus Spear Packaged in PVC Film and Treated with Ultraviolet-C", Asia Pacific Symposium on Postharvest Research Education and Extention 2010 (APS2010), 2 - 4 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, รองศาสตราจารย์, exน.ส.อินทิรา ลิจันทร์พร, exน.ส.ธนิตยา พุทธมี, exรศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์, "Effect of Ultraviolet-C Irradiation on Quality and Natural Microflora of Asparagus Spears", Southeast Asia Symposium on Quality and Safety of Fresh and Fresh Cut Produce, 3 - 5 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย