การพัฒนาวัสดุที่มีการต้านทานการซึมผ่านสูงเพื่อนำไปใช้ในการขึ้นรูปถาดด้วยเทคนิคเทอร์โมฟอร์ม

Publish Year International Conference 1
2008 exKannika Yimnak, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, exPeter Ong, "Mechanical and Barrier Properties of Nylon 6/SiO2 Nanocomposites ", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย