การพัฒนาผลิตแบคทีเรียไนตริฟายอิงเพื่อเร่งการกำจัดแอมโมเนียและไนไตรท์ในผู้เลี้ยงสัตว์น้ำระบบปิด