การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมกากรำข้าวหลังสกัดน้ำมัน

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิภาวรรณ พรหมเจริญ, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมรำข้าวหลังสกัดน้ำมัน.", วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. , ปีที่ 3, ฉบับที่ 4, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 92-102