การวิเคราะห์พันธุกรรมสำหรับระยะหย่านมถึงผสมพันธุ์ในประชากรสุกรทางการค้าที่เลี้ยงดูภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2009 exChatchai Chansomboon, exMauricio A. Elzo, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "Genetic and Environmental Factors Affecting Weaning-to-First Service Interval in a Landrace-Large White Swine Population in Northern Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 669-679
2009 exฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์, exMauricio A. Elzo, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "Genotypic Polymorphisms for Adiponectin and Follicle Stimulating Hormone Receptor Genes Related to Weaning-to-First Service Interval and Litter Traits in a Swine Population in Northern Thailand", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2009, หน้า 237-245
Publish Year International Conference 1
2009 exฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exMauricio A. Elzo, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, "Factors affecting weaning-to-first service interval in a Landrace-Large White swine population in Northern Thailand", the ADSA-CSAS-ASAS Joint Meeting, 12 - 16 กรกฎาคม 2009, Montreal, Quebec แคนาดา