การพัฒนาภาษาอังกฤษแบบออนไลน์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

Publish Year International Conference 3
2008 inดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "English Pedagogical Resources Using LMS Open Source", 28th Thailand TESOL International Conference "English Language Teaching: Progress in Practice and Policy", 24 - 26 มกราคม 2008, อ.เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2007 inดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "Elaboration d'un Reseau des Ressources Pedagogiques du FLE", ATPF 2eme Colloque International de Bangkok: Le Francais Comme Mediateur de la Diversite Culturelle et Linguistique, 24 ตุลาคม 2007, กรุงเทพมหานคร - โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "Using the Open Source and the Presentation Software for Time and Cost Reduction in the Production of Foreign Language e-Learning Tools (English and French)", Cross-cultural communication, global networking and second language acquisition: the Seventh Conference of Use of New Technologies in Foreign Language Teaching มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเมืองกองเปียง (Compiegne) ประเทศฝรั่งเศส 29-31 มีนาคม 2550, 29 - 31 มีนาคม 2007, Compiegne สาธารณรัฐฝรั่งเศส