การศึกษาเชิงทฤษฎีของการเลือกสเทอริโอเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยาอินทรีย์ในปฏิกิริยาแมนนิช

Publish Year International Conference 3
2009 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exวุฒิชัย พาราสุข, "Stereoselectivity of Catalyzed Mannich Reaction: Comparison between Proline and Thioproline Catalysts ", Pure and Applied Chemistry International Conference 2009, PACCON2009, 14 - 16 มกราคม 2009, พิษณุโลก ประเทศไทย
2008 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Structures of Complexes of Ru(III) and Pd(II) with 3-(2'-Thiazolylazo)-2,6-diaminopyridine: a DFT Study ", World Congress of World Association of Theoretical and Computational Chemist (WATOC2008), 14 - 19 กันยายน 2008, sydney เครือรัฐออสเตรเลีย
2007 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exวุฒิชัย พาราสุข, "Stereoselectivity of Proline-catalyzed Mannich Reaction: a Density Functional Study", the 1st WSEAS International Computational Chemistry (COMPUCHEM07), 29 - 31 ธันวาคม 2007, ไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์