การศึกษาการเปลี่ยนแปลงลำดับทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หัดสุนัข