การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแคลเซียมจากก้างปลาที่เป็นเศษเหลือจากโรงงานเครื่องหนัง

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exKidakarn Tatochotchatchawal, "Process Development of Supplementary Calcium From Fish bone.", Asian Food Innovation, 16 - 19 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย